Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुंदर अंगकांती मू...

सुंदर अंगकांती ॥  मूख भाळ सुरेख ॥
बाणली उटि अंगी ॥ टिळा साजिरा रेख ॥
मस्तकी मुगुट कानी ॥ कुंडलतेज फांके ॥
आरक्त दंत हीरे ॥ तैसे शोभले नीके ॥ १ ॥

जय देवा चतुर्भूजा ॥  जय लावण्यतेजा ॥
आरती ओंवाळीन ॥ भवतारीं हो वोजा ॥ धृ. ॥

उदार झुंजार हा ॥ जया वनिती श्रति ॥
परतल्या नेति म्हणती ॥ तया नकळे गति ॥
भाट हे चतुर्मूखें ॥ अनुवाद करिती पांगली साही अठरा ॥
रूप न कळे गती ॥ २ ॥

ऎकोनी रूप ऎंसें ॥ तुजलागी धुंडीती ॥
बोडकें नग्न एक ॥ निराहारचि गाती ।
साधने योग नाना । तपे दारुण किती ॥
सांडिले सूख दिल्हें ॥  संसाराची हो शांती ॥ ३ ॥

भरोनी माजी लोका ॥ तिहिं नांदसी एक ॥
कामिनमिनमोहना ॥ रुप नाम अनेक ॥
नासती नाममात्रें ॥ भवपातक शोक ॥
पाऊले वंदिताती ॥ सिद्ध आणि साधक ॥ ४ ॥

उपमा द्यावयासी ॥ दुजें काय हे तुज ।
सत्वासीं तत्वसार ॥ तूं मूळ झालासी बीज ॥
खेळसी बाळलीला ॥ अवतार सहज ॥
विनवितो दास तुका । कर जोडोनी तुज ॥ ५ ॥

पांडुरंग आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
युगें अठ्ठावीस विटेवर उभा...
येई हो विठ्ठले माझे माऊली...
विठ्ठला मायबापा । वारीं ...
जय जय कटिकर विठ्ठल चिन्मय...
आरती अनंतभुजा ॥ विठो पंढर...
धन्य दिवस अजि दर्शन संतां...
जगदीश जगदीश देव तुज म्हणत...
ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...
ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...
ओवाळूं आरती माझ्या पंढरीर...
भक्तीचे पोटीं बोध कांकडा ...
ओंवाळूं गे माये विठ्ठल सब...
सुंदर अंगकांती मू...
गावों नाचों विठी करुं तुझ...
पंचदशीचे सारीं पंडितभी भ्...
निर्जरवर स्मरहधर भीमातिरव...
काय तुझा महिमा वर्णूं मी ...
सुकुमार मुखकमल । निजसार न...
पंढरी पुण्यभूमी ॥ दक्षिण ...
जय पांडुरंग देवानंददुमकंप...
फळलें भाग्य माझें । धन्य ...
संत सनकादिक भक्त मिळाले अ...
प्रेम सप्रेम आरती । गोविं...
जय जगज्जननि , विठाबाई । उ...