Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

ओवाळूं आरती माझ्या पंढरीर...

ओवाळूं आरती माझ्या पंढरीराया, माझ्या पंढरीराया ।
सर्वभावें शरण आलो तुझीया पायां ॥ धृ. ॥

सर्व व्यापुनि कैसे रूप राहिलें अकळ, रूप राहिले अकळ ।
तो हा गवळ्याघरी झाला कृष्ण गोपाळ ॥ १ ॥

स्वरीप गुणातीत अवतार धरीं, अवतार धरीं ॥
तो हा पांडुरंग उभा विटेवरी ॥ २ ॥

भक्तांचा काजा कैसा रूपासी आला, कैसा रूपासी आला ।
ब्रीदाचा तोडरू चरणी मिरविला ॥ ३ ॥

आरती कैसी ओवाळीली, कैसी ओवाळीली ।
वाखाणिता कीर्ति वाचा परतली ॥ ४ ॥

भावभक्तीबळें होसी कृपाळू देवा, होसी कृपाळू देवा ॥
तुका म्हणे तुझ्या न कळता भावा ॥ ५ ॥

पांडुरंग आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
युगें अठ्ठावीस विटेवर उभा...
येई हो विठ्ठले माझे माऊली...
विठ्ठला मायबापा । वारीं ...
जय जय कटिकर विठ्ठल चिन्मय...
आरती अनंतभुजा ॥ विठो पंढर...
धन्य दिवस अजि दर्शन संतां...
जगदीश जगदीश देव तुज म्हणत...
ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...
ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...
ओवाळूं आरती माझ्या पंढरीर...
भक्तीचे पोटीं बोध कांकडा ...
ओंवाळूं गे माये विठ्ठल सब...
सुंदर अंगकांती मू...
गावों नाचों विठी करुं तुझ...
पंचदशीचे सारीं पंडितभी भ्...
निर्जरवर स्मरहधर भीमातिरव...
काय तुझा महिमा वर्णूं मी ...
सुकुमार मुखकमल । निजसार न...
पंढरी पुण्यभूमी ॥ दक्षिण ...
जय पांडुरंग देवानंददुमकंप...
फळलें भाग्य माझें । धन्य ...
संत सनकादिक भक्त मिळाले अ...
प्रेम सप्रेम आरती । गोविं...
जय जगज्जननि , विठाबाई । उ...