Get it on Google Play
Download on the App Store

प्रतिबिंब (Marathi)


रुद्रमुद्रा रमेश अणेराव
जगात दोन प्रकारची माणसं असतात. एक म्हणजे नुसतं बोलतात आणि फक्त बोलतातच. मग असतात दुसऱ्या प्रकारचे लोकं जे काहीच बोलत नाहीत आणि बरंच काही करून टाकतात.
READ ON NEW WEBSITE