शिखंडी - कसा बनला स्त्रीचा पुरुष ? (Marathi)


passionforwriting
शिखंडी स्त्री होता कि पुरुष? महाभारतातील हे फारच वेगळे पात्र होते. त्याबाबत काही प्रश्नांची काही उत्तरे या पुस्तकात वाचायला मिळतील.. READ ON NEW WEBSITE