Android app on Google Play

 

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

 

उठि उठि दत्तात्रेया । करुणासिंधु कृपालया ।

उठवि माता अनसूया । प्रेमें टाळ्या पिटूनियां ॥ध्रु०॥

सप्‍तपंचम अरुणोदय । जाला स्नानाचा समय ।

भानुप्रकाश होऊं पाहे । रविरश्‍मि दाटल्या ॥१॥

उठले साधकांचे वृन्द । करिति तव नामाचा छंद ।

हृदयीं ध्याती ब्रह्मानंद । प्रेमभावें करुनी ॥२॥

व्यास वाल्मिकि नारदमुनि । आदि करोनि सर्व मुनी ।

उभे राहिले आंगणीं । दर्शनासीं पातले ॥३॥

गंगा यमुना सरस्वती । तुंगभद्रा भागीरथी ।

मणिकर्णिका भीमरथी । स्नान घालूं पातल्या ॥४॥

इंद्रचंद्रादि सुरगण । आले दर्शनालागून।

करिती स्तोत्र अनुवादन । कीर्ति तुझिया नामाची ॥५॥

ऐकुनि मातेची करुणा । उठला साधकांचा राणा ।

निरंजनाचिये मना । प्रेमानंद दाटला ॥६॥

 

देवांच्या भूपाळ्या

स्तोत्रे
Chapters
भूपाळी श्रीगणपतीची
भूपाळी घनश्याम श्रीधराची
भूपाळी मारुतीची
भूपाळी श्रीकृष्णाची
भूपाळी कृष्णाची
भूपाळी रामाची
भूपाळी पंढरीची
पहाटेच्या भूपाळ्या
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी आत्मारामाची
भूपाळी शंकराची
भूपाळी गंगेची
भूपाळी नद्यांची
भूपाळी दशावतारांची
भूपाळी संतांची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तात्रेयाची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची