Android app on Google Play

 

We are 40+, 50+, 60+, सो व्हॉट???

 

वयाची वृत्तीशी बांधू नका गाठ, 
We are 40+, 50+, 60+, 
सो व्हॉट???

अब्दुल कलाम सांगून गेले, 
'स्वप्न पहा मोठी'.. 
स्वप्ननगरीत जागा ठेवा
 माधुरी दीक्षित साठी..!

सकाळी जॉगिंगला जाताना
 पी टी उषा मनात ठेवा,
वय विसरून बॅडमिंटन खेळा, 
 'सिंधूलाही' वाटेल हेवा..!

मनोमनी 'सचिन' होऊन ,
 ठोकावा एक षटकार ,
घ्यावी एखादी सुंदर तान, 
काळजात रुतावी कट्यार..!

मन कधीही थकत नसते,
 थकते ते केवळ शरीर असते,
मनात फुलवा बाग बगीचा,
 मनाला वयाचे बंधन नसते...!

फेस उसळू द्या चैतन्याचा, 
फुलपात्र भरू द्या काठोकाठ,
द्या बंधन झुगारून वयाचे,
 वयाची वृत्तीशी बांधू नका गाठ...!

We are 40+, 50+, 60+,
so what..?