Android app on Google Play

 

रात्री माझं गाव विकताना पाहिलं..

 

निवडणुकीच्या पहिल्या रात्री *मी माझं गाव विकताना पाहिलं*

कुठे हजारात, कुठे पाचशेत

बरबाद होताना पाहीलं

गावाला घडवण्याचे अमीष दाखवुन

गावं *मटन आणि दारुत* बुडवताना पाहीलं 

निवडणुकीच्या पहिल्या रात्री मी

*माझं गाव विकताना पाहील*


इतक्या दिवस साड्या ओढणारं

अचानक साड्या वाटताना दिसलं 

मटनाच्या तुकड्यात दारुच्या बाटलीसाठी गरीबाला मी लाचार होताना पाहिलं, 

रात्री मी *माझं गाव विकताना पाहिलं*


पैश्या पुढे स्वाभिमान स्वतःचा विकताना पाहिला

पुन्हा गरीब बिचारा गरीबचं राहिला...

त्याच्या डोळ्यांतला तो निर्दयी स्वार्थ मी माझ्या डोळ्यांनी पाहीला

निवडणुकीच्या पहिल्या रात्री *मी माझं गाव विकताना पाहिलं*


गरिबांना पायदळी तुडवणारा

आता त्यांच्या पाया पडताना दिसला

गरिबांच्या झोपडीकडे जाताना 

त्याचे जोडे केवढे घासले पण

वरवरच्या प्रेमाचा डाव मी त्याच्या तोंडावर पाहीला,

निवडणुकीच्या पहिल्या रात्री *मी माझं गाव विकताना पाहिलं*


लोकशाही ढाब्यावरच बसवून त्याने तोडलेत गरीबांचे लचके

आज दडपशाही मतदानाला आणली 

गावाच्या स्वप्नांची सुंदर रांगोळी 

त्या फुकट वाटलेल्या *दारुनेच* धुतली

त्या वाहणा-या विषारी *दारुत*

आज माझं गावही वाहिलं, *मटनाच्या* 2 चुऱ्यापाई, पुन्हा 5 वर्ष गरीबच राहीलं,,,

निवडणुकीच्या पहिल्या रात्री *मी माझ गावं विकताना पाहिलं* 


कुठे हजारात, कुठे पाचशेत 

*बरबाद* होताना पाहिलं.....!

आणि रात्री *मी गांव माझं विकताना पाहिलं**सत्य परिस्थितीवर आधारित सुंदर लिखाण...*


*लेखकाने खूप छान लिहिलंय* *सलाम त्याला*.....