Android app on Google Play

 

प्रकरण १८

 

...... अखेरीस शोध संपला होता. डेड सी स्क्रॉल्स त्यांच्या हातात होतं. अभिजीतचा आनंद तर गगनात मावत नव्हता.

"येस, आपण जिंकलो प्रोफेसर. शेवटी डेड सी स्क्रॉल्स आपल्या हातात आलच."

अभिजीत आनंदाने उड्या मारत म्हणाला.

"पण मी अजुन आनंद साजरा करणार नाही. अभिजीत, ही तर फक्त सुरूवात आहे. पुढे आपल्यासमोर काय येईल सांगता येत नाही. तेव्हा जोवर कॅप्टन गिनयू जिवंत आहे, तोवर तरी आपण जिंकलेलो नाही."

प्रोफेसर गंभीर होऊन म्हणाले.

प्रोफेसरांच बोलणं ऐकून अभिजीत म्हणाला,

"हो प्रोफेसर, तुम्ही बरोबर बोलत आहात. पण आता हे आपल्या हातात आलं, म्हणजे कॅप्टन गिनयूचा सामना करणं आपल्यासाठी सोपं झालं आहे."

प्रोफेसर: आधी या चर्मपत्रांमध्ये काय लिहिलं आहे ते वाच. बघु तरी त्यात नेमकं आहे तरी काय?

अभिजीतने पहील्या चर्मपत्राची गुंडाळी उघडली. त्यात सर्वात वरती मोठ्या अक्षरात डेड सी स्क्रॉल्स लिहिले होते. त्याच्या खाली ४-५ ओळींचा मजकूर लिहिला होता:

'पृथ्वीवरील ती सात ठिकाणे निवडली गेली आहेत. सगळ्या पृथ्वीवासियांसाठी ती ठिकाणे म्हणजे एक रहस्य बनून राहतील. मोठमोठे शास्त्रज्ञ सुध्दा त्यांचा उलगडा करू शकणार नाहीत. तीच सात ठिकाणे पृथ्वीच्या विनाशाच कारण बनतील.'

हा मजकूर वाचून काही क्षण प्रोफेसर आणि अभिजीत एक-दुसऱ्याच्या तोंडाकडे बघत राहीले. काही वेळानंतर प्रोफेसर म्हणाले,

"अजुन काय लिहिलं आहे त्यात?"

अभिजीत: पुढे काहीच नाही. एवढंच लिहिलं आहे त्यात. हे नेमक लिहिलं कोणी आहे त्याचही नाव  नाहीये यात.

प्रोफेसर: अभिजीत, तुला आठवतंय? अॅंड्र्यूने सुध्दा याच गोष्टीचा उल्लेख केला होता. जेव्हा आपण पहिल्यांदा कॅप्टन गिनयूला बघितलं होतं?

अभिजीत: हो, मला चांगलंच आठवतंय. अॅंड्र्यू म्हणाला होता कि या लोकांनी सात ठिकाणी विनाशक गोष्टी लपवून ठेवल्या आहेत आणि  आपल्याला त्या सातही गोष्टी नष्ट कराव्या लागतील. पण या स्क्रॉल मध्ये ती सात ठिकाणे कोणती आहेत, कुठे आहेत याबद्दल काहीच सांगितलं नाहीये.

प्रोफेसर: त्या सात ठिकाणांपैकी पहिल ठिकाण हे पिरॅमिड आहे. या पिरॅमिड मध्येच कुठेतरी ती पहिली विनाशक गोष्ट लपवून ठेवली आहे. पण कुठे? याच उत्तर कदाचित आपल्याला बाकीच्या स्क्रॉल्स मधून मिळेल. ते दुसरं स्क्रॉल उचल.

अभिजीतने दुसरं चर्मपत्र उचललं. त्यात सुध्दा पहिल्या सारखाच ३-४ ओळींचा मजकूर लिहिला होता,

'जेव्हा तीनही पिरॅमिड्स मधून विजेची शक्ती प्रवाहीत होईल, तेव्हा त्यांना ताकद मिळेल आणि ते आपलं काम करण्यास सिद्ध होतील. यालाच आपण पॉवर थिअरी नाव दिले आहे.'

या मजकुराचा अर्थ दोघांनाही उमजत नव्हता. काही वेळ विचार केल्यावर अचानक प्रोफेसरांच्या डोक्यात प्रकाश पडला. ते ओरडले,

"डॅम इट्, मला हे पहिले का नाही सुचलं?"

"काय झालं प्रोफेसर? काय नाही सुचलं तुम्हाला?"

त्यांच्या ओरडण्यामुळे दचकलेल्या अभिजीतने विचारलं,

प्रोफेसर: लाईमस्टोन अभिजीत, लाईमस्टोन.

अभिजीत: लाईमस्टोन? त्याच काय?

प्रोफेसर: लाईमस्टोन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रीसिटी. जसं लोखंड किंवा ॲल्युमिनियम विजेला वाहून नेऊ शकत तसंच चुनखडीच्या दगडात सुध्दा वीज वाहून नेण्याची क्षमता आहे.

अभिजीत: म्हणूनच त्यांनी याला पॉवर थिअरी नाव दिले आहे.

प्रोफेसर: पुढचं स्क्रॉल घे.

जसजस एक एक रहस्य उलगडत जात होतं, तसतसं त्या दोघांच्याही आश्चर्याला पारावार उरत नव्हता, त्यांनी स्वप्नातही विचार केला नसेल, अश्या गोष्टी त्यांच्या समोर येत होत्या.

अभिजीतने तिसरं चर्मपत्र उलगडले,

'जेव्हा तीन ओरियन तारे एका सरळ रेषेत येतील, ती पृथ्वीच्या अंताची सुरूवात असेल. पृथ्वीवर एका नवीन वर्चस्वाची सुरूवात असेल.'

प्रोफेसर: जेव्हा तीन ओरियन तारे एका सरळ रेषेत येतील... ओके, मला वाटतं हा मजकूर त्या तीन ओरियन स्टार्स कडे इशारा करतोय, ज्याचा उल्लेख प्राचीन ईजिप्शियन संस्कृतीत आढळतो.

अभिजीत: मी काही समजलो नाही, प्रोफेसर.

प्रोफेसर: प्राचीन ईजिप्शियन संस्कृतीत आकाशात तीन ओरियन तारकांचा समूह दिसतो. त्याला द ओरियन कॉरेलेशन थिअरी म्हणतात. हा तारका समूह दर १०,००० वर्षांनी दिसतो. असं म्हणतात कि खुफू, खाफ्रे आणि मेनकाऊरे हे तीन पिरॅमिड्स आणि या तारकासमूहाचा परस्पर संबंध आहे. हे पिरॅमिड्स त्या तारकासमूहाच्या सरळ रेषेत बांधले गेले आहेत.

अभिजीतने चौथ आणि शेवटचं चर्मपत्र उघडलं,

'ज्याच अर्ध शरीर मानवाचं आणि अर्ध शरीर प्राण्याच आहे अश्या त्या वास्तूत ज्या ठिकाणी प्राचीन देवतेचे तुकडे लपवले होते, तिथेच पृथ्वीच्या विनाशाचा पहिला हिस्सा तयार झाला आहे.'

प्रोफेसर: ज्या ठिकाणी प्राचीन देवतेचे तुकडे लपवले होते.... ओह नो! आय डोन्ट बिलिव्ह धिस! पण असं कसं होऊ शकत!? सिक्रेट चेंबर ऑफ ओसायरिस खरच आहे?!

अभिजीत: तुम्हाला म्हणायचं काय आहे, प्रोफेसर?

प्रोफेसर: अभिजीत, प्राचीन ईजिप्शियन लोक ओसायरिस नावाच्या एका देवतेची पूजा करायचे. प्राचीन दंतकथेनुसार खूप वर्षांपूर्वी ओसायरिस नावाचा एक प्राचीन ईजिप्शियन लोकांचा देव होता. लोक त्याची पूजा करायचे. त्याला देवाचा दर्जा देण, हे त्याचा सख्खा भाऊ सेठ याला आवडलं नाही. म्हणून त्याने ओसायरिसच्या शरीराचे  १६ तुकडे करून त्याची हत्या केली! ओसायरिसची सख्खी बहिण आयसिस जी नंतर त्याची पत्नी बनली होती. तिने ओसायरिसच्या शरीराचे १६ तुकडे एका चेंबर मध्ये लपवून ठेवले. त्यालाच द सिक्रेट चेंबर ऑफ ओसायरिस म्हणतात! ओसायरिसचा मुलगा होरस याने नंतर सेठला ठार मारून आपल्या वडिलांच्या हत्येचा बदला घेतला.

अभिजीत: पण ओसायरिसच्या पत्नीने त्याच्या शरीराचे तुकडे लपवून का ठेवले?

प्रोफेसर: कारण असे केल्याने ओसायरिसचा पुनर्जन्म होऊन तो परत येईल अशी त्यांची धारणा होती! पण मला हे समजत नाही, ज्याच अर्ध शरीर मानवाचं  आणि अर्ध शरीर प्राण्याच आहे अशी कोणती वास्तू आहे?

काही वेळ विचार केल्यावर अचानक अभिजीतच्या डोक्यात प्रकाश पडला.

"स्फिंक्स!"

प्रोफेसर: काय?

अभिजीत: द ग्रेट स्फिंक्स! ज्याचं अर्ध शरीर मानवाचं आणि अर्ध शरीर प्राण्याच आहे.

प्रोफेसर: बरोबर, आणि त्या ग्रेट स्फिंक्स मध्येच सिक्रेट चेंबर ऑफ ओसायरिस आहे.

अचानक प्रोफेसरांच लक्ष त्या छोट्या पेटी कडे गेले.

प्रोफेसर: त्या छोट्या पेटीत काय आहे?

अभिजीतने ती छोटी पेटी उघडली. तिच्यात एक छोटी चर्मपत्राची गुंडाळी होती. अभिजीतने ते चर्मपत्र उघडलं. त्यात चित्रविचित्र आकार काढले होते.

एक मोठा वर्तुळ होता. त्याच्या चारही बाजूंना वक्ररेषा होत्या. त्यासोबतच काही अनाकलनीय आकार होते. असं वाटत होतं कि त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या इमारती होत्या. अभिजीत आणि प्रोफेसर दोघांनाही त्यातून काहीही निष्कर्ष काढता येत नव्हता.

प्रोफेसर: ही एखादी कोड लॅंग्वेज असावी असे वाटते. या चित्रविचित्र आकारांचा नक्कीच काहीतरी अर्थ असावा. या कोड लॅंग्वेजला ब्रेक करायला आपल्याला वेळ लागेल. पण आपली प्रायोरिटी ते सिक्रेट चेंबर ऑफ ओसायरिस शोधणं आहे. तेव्हा आता तु हे सगळे स्क्रॉल्स 3 डायमेन्शनल पॉकेट मध्ये ठेव. आपल्याला आताच ग्रेट स्फिंक्स मध्ये जाऊन आपलं शोधकार्य चालू कराव लागेल.

अभिजीत: तुम्ही बरोबर बोलताय, प्रोफेसर.

असं म्हणून अभिजीतने ते सगळे स्क्रॉल्स पॉकेट मध्ये टाकले आणि प्रोफेसरांसोबत तो चेंबर मधून बाहेर पडला. पण चेंबर मधून बाहेर पडल्याबरोबर अचानक ते थांबले. त्यांना चारही बाजूंना ईजिप्शियन सैनिकांचा वेढा पडला होता. ते दोघेही चारी बाजूंनी घेरले गेले होते.

"तर इथे आहात तुम्ही दोघे?"

वजीर होरेमहेब त्या दोघांच्या समोर येऊन उभा ठाकला.

"चला, महान फैरो तुमची वाट पाहत आहेत."

असं म्हणून वजीर होरेमहेब पुढे चालू लागला. त्याचे सैनिक अभिजीत आणि प्रोफेसरांना बंदी बनवून त्याच्या मागोमाग घेऊन जाऊ लागले.

                                                                    क्रमशः