Android app on Google Play

 

प्रकरण १०

 

....अॅंड्र्यूच बोलणं ऐकून अभिजीत आणि प्रोफेसर दोघेही अवाक् होऊन त्याच्याकडे बघत होते.अभिजीत: यु मीन एलियंस?अॅंड्र्यू: हो, पण हे ते एलियंस नाही जे तुम्ही एखाद्या चित्रपटात किंवा कथेत वगैरे बघतात. मोठे डोके, मोठे डोळे, बारीक हातपाय. ही अगदी आपल्यासारखीच दिसणारी दुसर्या ब्रम्हांडाच्या पृथ्वीवरील मानवी प्रजाती आहे.प्रोफेसर: म्हणजे हे आपले पुर्वज तर नाही. जे याच पृथ्वीवरून दुसर्या ब्रम्हांडात स्थायिक झाले असावेत.अॅंड्र्यू: अजिबात नाही. यांचा आणि आपल्या  पुर्वजांचा दूरदूर पर्यंत काहीच संबंध नाही. संबंध फक्त एवढाच कि या पृथ्वीवर जितकेही रहस्यमयी मोन्युमेंट्स आहेत, जसं कि पिरामिड्स, स्टोनहेंज, नाज्का लाईन्स, बर्म्युडा ट्र्यॅंगल अशाप्रकारचे काही रहस्यमयी बांधकाम याच एलियन्सनी एक विशिष्ट हेतूने केलेलं आहे.अभिजीत: आर यू सीरीयस? म्हणजे अविश्वसनीय आहे हे सगळं.अॅंड्र्यू: माहीत होतं मला. यावर कोणाचाही सहजासहजी विश्वास बसणार नाही.प्रोफेसर: पण  याचा परिणाम आपल्या भविष्यावर कसा काय होईल?अॅंड्र्यू: हे सगळं बांधकाम त्यांनी केलं या पृथ्वीवर राज्य करण्यासाठी.अभिजीत आणि प्रोफेसर: काय? अॅंड्र्यू: मी ज्या भविष्यातून आलेलोय त्यात असंच घडलेलं आहे.अभिजीत: पण हे पिरामिडस बांधून ते पृथ्वी वर राज्य कसं करू शकता.अॅंड्र्यू: तेच शोधायला आलोय मी इथे. त्यांनी भविष्यात पृथ्वीवर हल्ला करायचा प्लान इथूनच बनवला होता.अभिजीत: म्हणजे तु त्यांना भविष्यात हल्ला करण्यापासून रोखण्यासाठी इथे आला आहेस. त्यांचा प्लान उध्वस्त करण्यासाठी आला आहेस.अॅंड्र्यू: हो, पण पिरामिड म्हणजे त्यांची फक्त सुरूवात आहे. त्यांचे या पृथ्वीवर अश्या अनेक ठिकाणी अड्डे आहेत. जिथून ते भविष्यात आपला प्लान एक्जिक्युट करतील‌.प्रोफेसर: ठिक आहे. पण मग आता तुझा काय प्लान आहे. अॅंड्र्यू: ते तर मीही नाही सांगु शकत.अभिजीत: काय? म्हणजे तु काहीच प्लान बनवला नाहीये.अॅंड्र्यू: खरंतर जोपर्यंत मला त्यांचा प्लान कळत नाही तोपर्यंत तरी मी काही करू शकत नाही आणि त्यांचा प्लान कळण्यासाठी आपल्याला एक डॉक्युमेंट शोधण्याची गरज जे त्यांनी याच पिरामिड मध्ये त्यांनी लपवलं आहे आणि त्या डॉक्युमेंटचं नाव आहे,                   डेड सी स्क्रॉल्स.प्रोफेसर: एक मिनिट. डेड सी स्क्रॉल्स. मी याच्याबद्दल ऐकलंय. याला पिरामिड टेक्स्ट असंही म्हणतात. त्यात प्राचीन ईजिप्शियन भाषेत काहीतरी लिहीलय. पण त्याला कोणीही डिकोड करू शकल‌ नाही.अॅंड्र्यू: बरोबर. त्यात या प्राचीन ईजिप्शियन लोकांनी काही लिहिलेलं नाही. त्यात लिहिणारे हेच दुसऱ्या ब्रम्हांडातून आलेले लोक होते. त्यांनी मुद्दामच ते या अनाकलनीय प्राचीन ईजिप्शियन भाषेत लिहिल. जेणेकरुन जोपर्यत त्यांचा प्लान एक्जिक्युट होत नाही. तोपर्यंत कोणीही त्याला डिकोड करू शकणार नाही.प्रोफेसर: तुला हे माहीत आहे का कि आपण आता कोणत्या पिरामिड मध्ये आहोत.अॅंड्र्यू: आपण द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू मध्ये आहोत. जे खुफू नावाच्या एका फैरोने बांधलं होतं.अभिजीत: एक मिनिट, ही फैरो काय भानगड आहे आता.प्रोफेसर: अरे, इजिप्तवर राज्य करणाऱ्या राजालाच प्राचीन इजिप्त मध्ये फैरो म्हणायचे. पण मी असं ऐकलंय कि या फैरोंनी म्हणजेच राजांनी हे पिरामिड्स स्वत:ची कबर म्हणून बांधले होते. म्हणजे ते मेल्यानंतर त्यांना त्यात पुरण्यात यायच.अॅंड्र्यू: बरोबर. पण तेवढच काम नव्हतं त्यांचं. मी सांगितलं ना, हे पिरामिड्स प्राचीन ईजिप्शियन लोकांनी बांधलेच नव्हते. त्यांनी फक्त इथे तेवढी जागा बनवून घेतली होती.अभिजीत: प्रोफेसर, मला चक्कर येताहेत. हे किती.... हे किती....प्रोफेसर: .... अकल्पनीय आहे.अभिजीत: हो.प्रोफेसर: खरं सांगू. माझीही तीच अवस्था झालीय.अॅंड्र्यू: मी जे सांगितले, ते तर १० % ही नव्हतं. अजुन तर हे भरपूर एक्सपोज व्हायचं बाकी आहे. त्यासाठी आपल्याला खूप सांभाळून इन्व्हेस्टिगेट करावं लागेल. पण एक सांगतो. यात आपल्या जिवाला खूप मोठा धोका आहे. जर आपण या इजिप्तच्या फैरोच्या हातात सापडलो, तर आपल्याला मृत्युदंड निश्चित आहे आणि जर त्या दुसऱ्या ब्रम्हांडातील लोकांच्या हातात सापडलो, तर ते आपल्यासोबत काय करतील माहीत नाही. तेव्हा आता इथे करा किंवा मरा हे दोनच ऑप्शन्स आहेत.अचानक त्या तिघांना बाहेर काहीतरी धावपळीचा आणि मोठमोठ्याने ओरडण्याचा आवाज आला.अभिजीत: हा काय गोंधळ आहे बाहेर?अॅंड्र्यूने लक्ष देऊन ऐकलं आणि अचानक तो ओरडला,"ओह शीट्, त्यांना कळलय कि आपण तिघेही जेलमधून फरार झालोय म्हणून. आता ते केव्हाही इथे येऊ शकतात. आपल्याला इथून निघायला हवं. चला."असं म्हणून तो झपाझप त्या चेम्बर मधून बाहेर पडला. त्याच्या मागे अभिजीत आणि प्रोफेसर बाहेर पडले....     

                                                                 क्रमशः