Android app on Google Play

 

बुद्ध पुजा

 

वर्ण आणि गंध अशा गुणांनी युक्त पुष्पमालांनी
मी मुनिंद्राच्या श्रीपादकमलांची पुजा करतो


या कुसुमांनी मी बुद्धाची पुजा करतो.
 या पुण्याने मला निर्वाण प्राप्त होईल.
 हे फुल ज्याप्रमाणे कोमेजुन जाते
त्याप्रमाणे माझे शरीर नाश पावणारे आहे.


अंधकाराचा नाश करणाऱ्या सर्वव्यापक प्रकाशमान
अशा या दीपाप्रमाणे विश्वातील अज्ञानरुपी अंधकाराचा
नाश करणाऱ्या त्रिलोकदिप सम्यक सम्बुद्धाची मी पुजा करतो.


सुगंधयुक्त शरीर आणि वदन व अनंतगुण सुगंधाने
परिपुर्ण अशा तथागतांची मी सुगंधाने पुजा करतो.


बुद्ध, धम्म, संघ लंका जम्बुद्वीप, नागलोक
आणि त्रिदशपुरांतील स्तुपांमधुन स्थापित
 बुद्ध शरीराचे अवशेष, धातु आहेत, सर्व दहा
दिशातील बुद्धांच्या केश, लोम आदी अवशेषांची
जितकी रुपे आहेत, त्या सर्वांना, सर्व बुद्ध, दशबलतनुज
आणि बोधिचैत्य ह्या सर्वांना मी नमन करतो.


सर्व ठिकाणी प्रतिष्ठित केलेल्या बुद्ध
शरीराच्या धातु अवशेषांना, महाबोधिवृक्ष
 व चैत्यांना मी वंदन करतो. कारण ही सदैव बुद्धाचीच रुपे आहेत...