Android app on Google Play

 

पंचशील

 

मी जीवहिंसेपासुन अलिप्त राहण्याची शिकवण ग्रहण करतो.

मी चोरी करण्यापासुन अलिप्त राहण्याची शिकवण ग्रहण करतो.

मी कामवासनेच्या दुराचारापासुन अलिप्त राहण्याची शिकवण ग्रहण करतो.

मी खोटे बोलण्यापासुन अलिप्त राहण्याची शिकवण ग्रहण करतो.

मी मद्य, तसेच इतर मादक पदार्थांच्या सेवनापासुन अलिप्त राहण्याची शिकवण ग्रहण करतो.