Android app on Google Play

 

आला आला पाउस आला

 

आला आला पाउस आला
बघा बघा हो आला आला
पाउस आला ..... पाउस आला

काळ्याकाळ्या मेघांमधुनी
शुभ्र कशा या धारा झरती
अवतीभवती झुलू लागल्या जलधारांच्या माळा

हसली झाडे, हसली पाने
फुले-पाखरे गाती गाणे
ओल्याओल्या मातीचाही श्वास सुगंधी झाला

धरणी दिसते प्रसन्‍न सारी
पागोळ्यांची नक्षी न्यारी
फांदीफांदीवरी थाटली थेंबांची ही शाळा