Android app on Google Play

 

आई, बघ ना कसा हा दादा?

 

आई, बघ ना कसा हा दादा?
मला चिडवायचं हाच याचा धंदा!

बाहुलीचं लग्‍न लावता आम्ही
म्हणतो, "नवरदेव आहे मी
आता मलाच मुंडावळी बांधा!"

कधी मोठेमोठे करतो डोळे
कधी उगाच विदुषकी चाळे
भारी खट्याळ, नाहि मुळि साधा

दादा भलताच द्वाड आहे आई
खोड्या करून छळतो बाई
याला ओवाळायची नाही मी यंदा