Android app on Google Play

 

दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...

 

दैत्यभारें पिडली पृथिवी बाळा ।

म्हणवुनि तुला येणें लागे गोपाळा ॥

भक्तप्रतिपालक उत्साह सोहळा ।

मंगळ तुजला गाती नर आणि अबला ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय गरुडध्वजा ।

आरती ओंवाळूं तुज भक्तकाजा ॥ धृ. ॥

गुण रुप नाम नाही जयासी ।

जिवीताची तैसा होसी तयासी ॥

मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह झालासी ।

असुरां काळा ऎसा पुढें टाकसी ॥ २ ॥

सहस्त्रनामरुपें सावळा ना गोरा ।

श्रुति नेति नेति म्हणति तुज विश्वंभरा ॥

जीवना जीवन तूंची होसी दातारा ।

न कळें पार ब्रह्मादिकां सुरवरां ॥ ३ ॥

संता महंता घरी म्हणवी म्हणियारा ।

शंख चक्र गदा आयुधांच्या भारा ॥

दिव्य सुदर्शन घरटी फिरे अवसरा ।

सुकुमार ना स्थूल होसी गोजीरा ॥ ४ ॥

भावेंविण तुझें न घडे पूजन ।

सकळहि गंगा झाल्या तुजपासून ॥

उत्पत्ति प्रलय तूचि करिसी पाळण ।

धरुनि राहिला तुका निश्चयी चरण ॥ जय देव. ॥ ५ ॥

 

श्रीकृष्ण आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
येउन मानवदेहा भुललों संसा...
कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...