Android app on Google Play

 

बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...

 

बंधु बलरामासह गोकुळीं अवतरसी ।

मारुनि सकळां दुष्टा भूभारा हरिसी ॥

गोपवधूसी रासक्रीडा बहु करिसी ॥

आत्मज्ञाना कथुनी त्यासहि उद्धरिसी ॥ १ ॥

जय कृष्ण जय कृष्ण जय जय कंसांता ।

वंशीवादनयोगें भुलविसी सुरकांता ॥ धृ. ॥

सीमा सोडुनि इंद्रें करितां बहु कोप ।

गोवर्धन उचलोनी रक्षिसि गोगोप ॥

लाविसि गोरसरक्षक गोपीला झोंप ।

सर्वहि चोरुनि भक्षिसी वांटिसि अमूप ॥ जय. ॥ २ ॥

वाजवुनी मुरलीला रमविसि बल्लीला ।

त्यांसहि यमुनातीरी दाविसि बहु लीला ॥

कंठी घालिसि मोहक सफुल्लवल्लीला ।

स्कंधी घेउनि नाचसि रुसल्या गोपींला ॥ जय. ॥ ३ ॥

दमयिसि यमुनाडोही कालीया सर्पा ।

नाचसि फणिवरि थे थे शमविसि तद्दर्पा ॥

गोपीचित्तें हरिसी उभयुनि कंदर्पा ॥

म्हणसी तनुमनधनकृत गर्वहि मज अर्पा ॥ जय. ॥ ४ ॥

नमितों तव चरणांतें जनना मरणांतें ।

नासावें श्री कृष्णा आलो शरणातें ॥

काढी दीनदयाळा मायावरणाते ।

मज द्यावें नारायण नामस्मरणातें ॥ जय. ॥ ५ ॥

 

श्रीकृष्ण आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
येउन मानवदेहा भुललों संसा...
कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...