Android app on Google Play

 

निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...

 

निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिरीं ।

महाकारण तेजतुर्या ओंवाळीं ॥

अर्ध मात्रासहित करोनि कूसरी ।

महाराजया तूं सुखनिद्रा करी ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।

गोपीरमणातूतें करूं शेजारती ॥ धृ. ॥

पुंनाग मोगरे आणिक जुई जाई ।

बकूळ पारिजातक चंपक शेवंती ॥

परिमळद्रव्यें सहित या सुमनावतीं ।

त्यावरि निद्रा करि तूं भुवनत्रयपती । जय देव. ॥ २ ॥

या शेजेवरि निद्रा करि देवदेवा ।

लक्ष्मी करित आहे चरणांची सेवा ॥

सत्यभामा विंझाणा वारितसे बरवा ।

माधवदासास्वामी अभय कर द्यावा ॥ जय देव. ॥ ३ ॥

 

श्रीकृष्ण आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
येउन मानवदेहा भुललों संसा...
कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...