Android app on Google Play

 

कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...

 

कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी ।

रथ भंजन विमलार्जुनविटपांते मारी ॥

अरिमर्दन मधुसूदन भक्तजना तारी ।

यदुनंदन वज्रमंडन भयभय नीवारी ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय यादवराया ।

न कळे महिमा शेषा मग झाला शय्या ॥ धृ. ॥

वज्रवनिता सुखभरिता ध्याती भगवंता ॥

मनमोहन जगजीवन कामाचा जनिता ।

सुरभीसमूहवेष्टित मुरलीस्वर गातां ।

विगलितवसना धावति गोपांच्या वनिता ॥ जय देव. ॥ २ ॥

करुणाकर गिरिवरधर वत्सासुरमदना ।

अघशोषण बकनाशक कलियविषहरणा ।

यमुनाजल करि निर्मळ गोगोवळ कान्हा ॥

धरुनी नाना लीला अघटित करि घटना ॥ जय देव. ॥ ३ ॥

विष भरुनि स्तनिं दोन्ही ते मातुलभगिनी ।

येउनि बोले कृष्णा पाहिन मी नयनी ॥

उचलुनी घेउनि कडिये लांविता स्तनी ।

शोषुनीं प्राण नेला निजपद सुखसदनी ॥ जय. ॥ ४ ॥

कमलासन करि शोधन धरुनि अभिमान ।

गाईगोवळवत्सें नेली चोरुन ।

पुनरपि तैसी देखुनि लज्जायमान ।

जनपंडित शरणागत बोले हरिगण ॥ जय. ॥ ५ ॥

 

श्रीकृष्ण आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
येउन मानवदेहा भुललों संसा...
कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...