Android app on Google Play

 

अवतार गोकुळी हो । जन तारा...

 

अवतार गोकुळी हो । जन तारावयासी ॥

लावण्यरुपडे हो ॥ तेज:पुंजाळ राशी ॥

उगवले कोटिबिंब ॥ रवि लोपला शशी ॥

उत्साह सुरवरां ॥ महाथोर मानसी ॥ १ ॥

जय देवा कृष्णनाथा । राईरखुमाई कांता ।

आरती ओवाळीन । तुम्हां देवकीसुता ॥ धृ. ॥

कौतुक पहावया ॥ भाव ब्रह्मयाने केली ।

वत्सेंही चोरुनियां सत्यलोकासी नेलीं गोपाल गाईवत्सें ।

दोन्ही ठायी रक्षिलि । सुखाचा प्रेमसिंधु । अनाथांची माउली ॥ २ ॥

चारितां गोधनें हो । इंद्र कोपला भारी मेघ कडाडीला ॥

शिला वर्षल्या धारी । रक्षिले गोकुळ हो ।

नखिं धरिला गिरी । निर्भय लोकपाळ अवतरला हरि ॥ ३ ॥

वसुदेव देवकीचे । बंद फोडीली शाळा ।

होउनिया विश्वजनिता । तया पोटिंचा बाल ।

दैत्य हे त्रासियेले । समुळ कंसासी काळ ।

राज्य हें उग्रेसेना । केला मथुरापाळ ॥ ४ ॥

तारिले भक्तजन । दैत्य सर्व निर्दाळुन ।

पांडवा साहाकारी । अडलिया निर्वाणी ।

गुण मी काय वर्णु । मति केवढी वानूं ।

विनवितो दास तुका । ठाव मागे चरणी ॥ ५ ॥

 

श्रीकृष्ण आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
येउन मानवदेहा भुललों संसा...
कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...