Android app on Google Play

 

पंढरीची वारी जयाचिये

 

पंढरीची वारी जयाचिये कुळीं ।
त्याची पायधुळी लागो मज ॥१॥

तेणें त्रिभुवनीं होईन सरता ।
नलगे पुरुषार्था मुक्ति चारी ॥२॥

नामाची आवडी प्रेमाचा जिव्हाळा ।
क्षण जीवावेगळा न करीं त्यांसी ॥३॥

नामा ह्मणे माझा सोयरा-जिवलग ।
सदा पांडुरंग तया जवळीं ॥४॥
 

संत नामदेव

स्तोत्रे
Chapters
अच्युता अनंता श्रीधरा
अमृताहूनि गोड नाम
आधीं रचिली पंढरी
काय माझा आतां
काय सांगों देवा ज्ञानोबाची
काळ देहासी आला खाऊं
कुत्‍ना थमाल ले थमाल
चक्रवाक पक्षी वियोगें
डोलत डोलत टमकत
तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल
देव ह्मणे नाम्या पाहें
देह जावो अथवा राहो
देहुडा चरण वाजवितो
नाम तेंचि रूप
नामाचा गजर गर्जे
परब्रह्म निष्काम तो हा
पक्षिणी प्रभातीं चारियासी
पंढरीचा राजा उभा
पंढरीचा वास चंद्रभागे
पंढरीची वारी जयाचिये
पंढरीचे जन अवघें
पंढरीनिवासा सख्या
प्रेमपिसें भरलें अंगीं
बोलूं ऐसे बोले
माझा भाव तुझे चरणीं
माझे मनोरथ पूर्ण
रात्र काळी घागर काळी
रूपें श्यामसुंदर निलोत्पल
विठ्ठल आवडी प्रेमभावो
वैष्णवां घरीं सर्वकाळ
सुखाचें हें सुख श्रीहरि
सोयरा सुखाचा विसांवा