Android app on Google Play

 

श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय

 

॥ॐ ॥
श्री गुरूदेवाय नमः । श्रीगुरूदत्तात्रेयाय नमः ।
श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय
जय परमात्मन् करुणासागर ।
जय जगदीश्वर जय विश्वम्भर
जय दत्तात्रेय दत्त दिगम्बर ॥१॥
अनुसूयात्मज हरिहरब्रह्मन्
बटुवेषित सुकुमार मनोहर ।
अत्रितनय जय पतितपावन
जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥२॥
हे त्रिगुणात्मक त्रिगुणरहित जय
त्रिभुवननायक जय भवतारक ।
कृतांतभयहर दीनदयाघन
जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥३॥
कौपिनधारिन् जटामुकुटधर
दंडकमंडलुमंडितकर जय ।
वटमूलस्थित स्मितमुखनिर्मल
जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥४॥
चंदनचर्चित भस्मविलेपित
सिद्धासनयुत जय योगेश्वर ।
जय श्रीपादश्रीवल्लभ जय
जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥५॥
ध्यानमग्न जय मुनिवर मंगल
नवनीरजसममिलीतलोचन ।
नवनाथप्रिय अलखनिरंजन
जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥६॥
ज्ञानसुधारसवर्षन् जय जय
श्रीनृसिंह जय रजकोद्धारक ।
सिद्धपुरूष जय समर्थस्वामिन्
जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥७॥
परब्रह्म विश्वात्मक जय हे
एक नित्य जय अनंत जय जय
वेदनिवेदित नेति नेति जय
जय दत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥८॥
ज्योतिर्मय जय तेजोगिरि जय
आनंदघन सच्चिदानन्द जय ।
प्रणवात्मक जय हृत्कमलस्थित
दत्तस्वामिन् जय दत्तात्रेय ॥९॥
हे शाश्वत विश्वेश्वर भगवन्
मुक्तिप्रदाता महादेव जय ।
श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय ॥
जय जय दत्तात्रेय दत्तात्रेय ॥१०॥
॥ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय ॥

 

दत्त स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम्
दकारादि श्री दत्त सहस्रनाम स्तोत्रम्
दत्त अथर्वशीर्ष
दत्त भावसुधारस स्तोत्रम्
दत्तमाला मन्त्र
दत्तात्रेय अपराधक्षमापनस्तोत्रम्
दत्तात्रेय अष्टचक्रबीजस्तोत्रम्
दत्तात्रेयतन्त्रम्
दत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्
दत्तस्तवस्त्रोत्र
दत्त भावसुधारस स्तोत्रम्
श्रीदत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्
घोर कष्टोद्धारण स्तोत्रम्
दत्तात्रेयस्तोत्र
श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय
दत्तात्रेय योग शास्त्र
कार्तवीर्यकृत दत्तात्रेयस्तोत्रम्
अथ दत्तमाला प्रारभ्यते
अथ दत्तकवचः प्रारभ्यते
अथ श्रीदत्तहृदय प्रारंभः
अथ दत्तपंजरः प्रारभ्यते
अथ दत्तषट्चक्रस्तोत्रम्
अथ कामधेनुकल्पः प्रारभ्यते
अथ दत्तव्याहृति प्रारभ्यते
अथ दत्तस्तवराजः प्रारभ्यते
अथ श्रीदत्ताष्टकम्
अथ श्रीदत्तोपनिषत् ( पूर्वतापिनी )
अथ श्रीदत्तोपनिषत् ( उत्तरतापिनी )
जयलाभादिकरं श्रीदत्तस्तोत्रम्
दत्तनामस्मरणम्
इंदुकोटि स्तोत्रम्
सर्वसौख्यकरं स्तोत्रम्
दत्तलहरि
ओव्या
अथ श्रीदत्तात्रेयस्तोत्राणि
दत्तरक्षास्तोत्रम्