Android app on Google Play

 

गति

 जेव्हा आपण गतीबद्दल बोलतो तेव्हा तीन प्रकारच्या गती असतात. सामान्य गती, सद्गती आणि दुर्गती. तामसिक प्रवृत्ती आणि कर्मांनी केवळ दुर्गतीच प्राप्त होते, अर्थात याची काहीही शाश्वती नाही की व्यक्ती केव्हा, कुठे आणि कोणत्या योनीत जन्म घेईल. हे चेतानावस्थेत डिमोशन प्रमाणे आहे, परंतु कधी कधी व्यक्तीचे नशीब देखील काम करून जाते.