Android app on Google Play

 

हळू आवाजात बोलणारा

 


हळू बोलण्यात जेवढे तोटे आहेत तेवढेच फायदे देखील आहेत. परंतु बहुतांश करून मुलींना हळू बोलणारे मुलगेच जास्त आवडतात कारण त्या स्वतः देखील हळू बोलतात. जर तुम्ही जलद बोलत असाल तर चिंता करण्याचे कारण नाही, मुलींच्या समोर फक्त हळू बोला. खरे म्हणजे असे आहे की मुलींच्या समोर जर कोणी मोठ्याने बोलले तर त्या घाबरतात. पण ही गोष्ट मुलीना सांगू नका, त्या बिचाऱ्या नाराज होतील.