Android app on Google Play

 

मदत करणारे

 


आज पाहायला गेले तर दुसऱ्याला मदत करणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी झालेली आहे. जर कोणी कोणाला कोणत्याही प्रकारची मदत केली, त्याच वेळी त्याचा प्रभाव दुसऱ्याच्या आणि पाहणाऱ्याच्या मनावर पडतो. त्यांच्या नजरेत तुम्ही महान बनून जाता. त्याचप्रमाणे मुलींचा फंडा आहे, मुलींना मदत करायला आवडते आणि मदत करणारा आवडतो. त्यामुळे मुलींच्या समोर दुसऱ्यांना मदत करत राहा.