Get it on Google Play
Download on the App Store

श्री चन्द्रादित्येश्वर महादेव


अनेक वर्षांपूर्वी शंबरासूर नावाचा एक दैत्य होता. त्याने युद्धात देवतांना पराभूत केले आणि स्वर्गावर राज्य प्रस्थापित केले. युद्धात पराभूत झालेले देवता लपून बसले. चंद्र आणि सूर्य देखील भीतीने पळू लागले. चंद्राचा पुत्र युद्धाच्या दरम्यान अरुण आणि चंद्राला राहू वरून दुसऱ्या स्थळी घेऊन गेला. सूर्य आणि चंद्र तिथूनभगवान विष्णूंकडे गेले. त्यांची स्तुती करून प्रार्थना केली. त्यांची स्तुती ऐकून विष्णू प्रसन्न झाले. त्यांनी दोघांना सांगितले कि तुम्ही महाकाल वनात जावा आणिमहाकालेश्वराच्या उत्तरेला असलेल्या शिवलिंगाची पूजा करा. त्यांच्या ज्वालेने शंबरासुर आपल्या सैन्यासकट जाळून भस्म होईल. सूर्य चंद्र दोघांनी इथे येऊनशिवलिंगाचे पूजन केले.शिवलिंगातून ज्वाला निघाली आणि शंबरासुर आपल्या सैन्यासकट जाळून भस्म झाला. स्वर्गावर पुन्हा देवता विराजमान झाल्या. तेव्हाच आकाशवाणी झाली कि चंद्र आणि सूर्याचे साहस आणि स्तुती करण्याने हे शिवलिंग चंद्रादित्येश्वर या नावाने प्रसिद्ध झाले. असे मानले जाते कि जो कोणी मनुष्य या शिवलिंगाचे पूजन करतो त्याचे माता-पिता कुळातील सर्व जण पवित्र होतात आणि चंद्र-सूर्य लोकात निवास करतात. हेमंदिर महाकाल मंदिराच्या सभागृहात शंकराचार्यांच्या खोलीत आहे.