Android app on Google Play

 

लहान मूल

 

स्वप्नात लहान मूल दिसणं नेहमीच काहीतरी नवीन घडणार असल्याची चाहूल असते. कदाचित एखादी नवी विचारधारा, कामाच्या ठिकाणी नवी जबाबदारी, जीवनात काही नवीन विकास होण्याची शक्यता किंवा असंच काही.