Android app on Google Play

 

सतवाहन साम्राज्य

 


सतवाहन ने मौर्य साम्राज्याच्या विभाजना नंतर दख्खनमध्ये आपली स्ता प्रस्थापित केली. त्याचं राज्य सध्याच्या महाराष्ट्रामध्ये होतं. सतवाहन साम्राज्याचे संस्थापक सिमुका हे होता. पहिले सताकरनी हे या साम्राज्याचे महत्त्वाचे राजे होते. पहिला सताकरनी याने एका बलवान मराठी मावळ्याशी हातमिळवणी करून आणि अश्वमेध (घोड्याचा बळी) देऊन सत्ता मिळवली. त्याच्या मृत्यूनंतर सतवाहन साम्राज्य स्कि्य्थन हल्ल्याने विभागले गेले. सतवाहन साम्राज्य इ.. तिसऱ्या दशकापर्यंत होते.