Android app on Google Play

 

सुन जरा - अग्नी बेन्ड

 

शाळा ह्या चित्रपट मध्ये केतकीने सुन जरा हे गाणे अग्नी बेंड च्या साथीने गायले आहे. केतकीचा गळा अत्यंत सुरेख असून तिच्या निरागस चेहेर्या प्रमाणेच तिचा आवाज सुद्धा तसाच निरागस आहे.