Android app on Google Play

 

भूमिका

  आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल पूर्णपणे कधीच जाणून घेऊ शकत नाही. वरवर अगदीच सामान्य वाटणारी माणसं आतून बाच दुष्कर्म केलेल्या असु शकतात. आयुष्याचं सर्वात भयानक वास्तव हे आहे कि आपल्या आजुबाजुची कोणतीही व्यक्ती अशी असु शकते जिने अपराध केला आहे पण तो लोकांच्या दृष्यीस पडला नाही. तुम्ही एखाद्याला कितीही जवळुन ओळखत असाल तरी एक शक्यता नेहमी उरतेच कि ती फक्त एका योग्य संधीच्या शोधात असलेली चतुर व्य