इसापनीती कथा ३०१ ते ३५० (Marathi)


इसाप
इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

कोळी व माकड

कोल्हा व सिंह

कोल्हा आणि बोका

किडा आणि त्याचे पोर

गाढव व त्याचा मालक

बोकड आणि फुलझाड

जेवायला गेलेला बोका

भिकारी आणि त्याचा कुत्रा

बकरे, मेंढे आणि लांडगे

आंधळा व लांडग्याचे पोर

आजारी सिंह आणि कोल्हा

गरुड पक्षीण, मांजर व डुक्करी

बोकड आणि बैल

शेतकरी आणि कोल्हा

जाळ्यात सापडलेला रेशमाचा किडा

मुलगा आणि पोपट

तरुण पुरुष आणि कोकीळ

ससा आणि शिंगे

इसाप व कोंबडी

सरडा

माशा, मधमाशा व गांधिलमाशी

लढाऊ कोंबडे व बदके

वाघ आणि कुत्रा

कोल्हा व कोंबडा

मधमाशी आणि कोकिळा

गरुड, डोमकावळा आणि घार

गरुडाचे सौंदर्य

सिंह, गाढव व ससे

दोन कोल्हे

माणूस व गाढव

उंदीर आणि मांजर

पोपट आणि पिंजरा

कंजूस माणूस व पोपट

मेंढीचे कातडे पांघरलेला लांडगा

म्हातारा आणि पोपट

दोन प्रवासी आणि गाढव

नाचणारी माकडे

आंधळी मेंढी

कुत्रा आणि मांजर

कोल्हा आणि लांडगा

डौली घुबड

अस्वल व कोंबड्या

कोंबड्या व पेंढ्या भरलेला कोल्हा

गरुड आणि ससा

मासे व कोळी

मधमाशी व कोळी

बेडूक व मधमाशी

रोगाची साथ आणि प्राण्यांची सभा

एक पोपट व त्याचा पिंजरा

भुंगा व चिमणी