पाळणा (बारसे) (Marathi)


संकलित
बारशाच्या वेळी बाळाला पाळण्यात घालताना म्हणावयाची गाणी READ ON NEW WEBSITE

Chapters

स्त्री गरवार पति उदरीं । ...

कान्होबा निवडीं आपुलीं ग...

कान्होबा निवडीं आपुलीं गो...

अरे अरे कान्हया वेल्हाळा ...

मुक्ताफळ नथ नाकीं । चरणीं...

अच्युता अनंत गोविंद । अरे...

हरिनाम गोड झालें काय सांग...

रावणा मारून माझे माये गे ...

संपूर्ण विश्चाचा आत्म्याच...

जो भक्तजन करुणाकर क्षीरसि...

योगी ब्रम्हचारी सिद्ध ब्र...

राजसी तामसी जें गाणें । त...

तळीयाचे पाळी वृक्षावरी बै...

भक्त आवडता भेटला । बोलूं ...

अहो त्रिभुवना माझारीं । भ...

गणपतीचा पाळणा 1

गणपतीचा पाळणा 2

विष्णूचा पाळणा

परशुरामाचा पाळणा

रामाचा पाळणा

कृष्णाचा पाळणा

शिवाजीचा पाळणा

पांडुरंगाचा पाळणा (pahilya divashi palana)