Chapters

रामचंद्राचीं आरती - आरती रामचंद्रजींचीं । सुज...

आरती रामाची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीरामा...

आरती रामाची - जयजयाजी रामराया करि कृपेच...

रामचंद्राचीं आरती - दशरथराजकुमारा धृतमुक्ताहा...

रामचंद्राचीं आरती - अवतरला रघुपती जे । आनंदली...

रामचंद्राचीं आरती - सर्वही वस्तु त्वद्रुप मज ...

रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय आत्माराम...

रामचंद्राचीं आरती - स्वस्वरुपोन्मुबुद्धि वैदे...

रामचंद्राचीं आरती - काय करुं गे माय आतां कवणा...

रामचंद्राचीं आरती - श्यामसुंदर रामाचे चरणकमळी...

रामचंद्राचीं आरती - नयना देखत जन हे विलयातें ...

रामचंद्राचीं आरती - दशरथ राजकुमारा धृत मुक्ता...

रामचंद्राचीं आरती - कमळाधर कमळाकर कमळावर ईशा ...

रामचंद्राचीं आरती - साफल्य निजवल्या कौसल्या म...

रामचंद्राचीं आरती - त्रिभुवनमंडितमाळ शोभतसे ग...

रामचंद्राचीं आरती - अयोध्या पुरपट्टन शरयूचे त...

रामचंद्राचीं आरती - ऎकावी कथा कानीं राघवाची ,...

रामचंद्राचीं आरती - श्रीमद्रामचंद्रा अयोध्याप...

रामचंद्राचीं आरती - स्वात्मसुखामृत सागर जय सद...

रामचंद्राचीं आरती - राक्षसंभारे पृथ्वी बहुभार...

रामचंद्राचीं आरती - तव ध्यानें माझें मन मोहित...

रामचंद्राचीं आरती - आजि रघुपति तव चरणीं करितो...

रामचंद्राचीं आरती - बंबाळ कर्पुराचे । दीप रत्...

रामचंद्राचीं आरती - रत्नांची कुंडलें माला सुव...

रामचंद्राचीं आरती - विडा घ्याहो रघुवीरा । राम...

रामचंद्राचीं आरती - आरती करितों राघवचरणीं । ...

रामचंद्राचीं आरती - परमात्मा श्रीरामा महामाया...

रामचंद्राचीं आरती - विडा घ्याहो रामराया । महा...

रामचंद्राचीं आरती - काय करुं माय आतां कवणा ओव...

रामचंद्राचीं आरती - दशरथे रामचंद्रा कौसल्या प...

रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय मंगलधामा...

रामचंद्राचीं आरती - जय जय श्रीरामचंद्रा भक्तव...

रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय चिन्मय र...

श्रीरामाची आरती - जयजय रघुनंदन प्रभु, दिन द...