सिंहासन बत्तिशी (Marathi)


संकलित
सिंहासन बत्तिशी हे भारतीय साहित्यातील फार जुने व अत्यंत लोकप्रिय कथानक आहे. आज आपल्या देशांत नाकर्त्या राज्यकर्त्यांमुळे अराजक माजले आहे अशा परिस्थितीत कधी काळी भारतीय राज्यकर्ते न्याय आणि प्रजाहितपालनाला किती महत्व देत होते हे वाचून आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. टप्या टप्या ने आम्ही इतर कथा उपलब्ध करून देवू. सध्या पहिल्या २ कथा इथे उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

गुराखी

सिंहासन बत्तिशी - आरंभ

कथा पहिली

कथा दुसरी

चित्रलेखा

श्लोक १९ वा

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र.3 (चंद्रकला)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र.4 (कामकंदला)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र. 5 (लीलावती)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र. 6 (रविभामा)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र.7 (कौमुदी)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र. 8 (पुष्पवती)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र. 9 (मधुमालती)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र. 10 (प्रभावती)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र. 11

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र.12 (मोहिनी)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र. 13

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र. 14.

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र. 15 (घोडे व उडणारा रथ)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र.16 (पाताल नगरी)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र.17 (तथास्तु)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्र.18 (विश्वासघात)

सिंहासन बत्तिशीची कथा क्रं.19 (मन श्रेष्ठ की ज्ञान?)