आनंदीबाई गोपाळराव जोशी (Marathi)


गणित तज्ज्ञ
आनंदीबाई गोपाळराव जोशी (मार्च ३१, इ.स. १८६५- फेब्रुवारी २७, इ.स. १८८७) या भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर होत्या. READ ON NEW WEBSITE