Android app on Google Play

 

आनंदीबाईंबद्दलची पुस्तके

 

कै.सौ. डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचे चरित्र - काशीबाई कानिटकर
आनंदी गोपाळ - श्री.ज. जोशी यांनी लिहिलेली कादंबरी
डाॅ. आनंदीबाई जोशी : काळ आणि कर्तृत्व (अंजली कीर्तने)