Android app on Google Play

 

दत्ताची आरती - आरती दत्तराजगुरुची । भव...

 

आरती दत्तराजगुरुची ।

भवभयतारका स्वामीची ॥ धृ. ॥

दिगंबर, उग्र ज्याची मूर्ती ।

कटिवर छाटि रम्य दिसती ॥

चर्चुनि अंगिं सर्व विभुती ।

कमंडलु धरोनियां हाती ॥ चाल ॥

पृष्ठी लोळे जटेचा भार ।

औदुंबरतळी, कृष्णेजवळीं, प्रभातकाळीं, वर्णित भक्त कीर्ति ज्याची॥

दिगंतरी वाहे कीर्ति ज्याची ॥ आरती. ॥ १॥

अनुसयेच्या त्वां पोटी ।

जन्म घेतला जगजेठी ॥

दिव्य तव पादभक्तिसाठी ।

जाहली अमित शिष्यदाटी ॥ चाल ॥

राज्यपद दिधलें रजकाला ।

जो रत जाहला, त्वत्पदकमला,

किमपि न ढळला, पाहुनि पूर्ण भक्ति त्याची ॥

अंती दिली मुक्ती त्वांची ॥ आरती. ॥ २ ॥

सती तव प्रताप ऎकोनी ।

आली पतिशव घेवोनी ॥

जाहली रत ती तव चरणी ।

क्षणभंगुर भव मानोनी ॥ चाल ॥

तिजला धर्म त्वांचि कथिला ।

जी सहगमनीं, जातां आणुनी,

तीर्थ शिंपुनी, काया सजिव केलि पतिची ॥

आवड तुज बहु भक्तांची ॥ आरती. ॥ ३ ॥

ऎसा अगाध तव महिमा ।

नाही वर्णाया सीमा ॥

धनाढ्य केला द्विजोत्तमा ।

दरिद्र हरुनी पुरुषोत्तमा ॥ चाल ।

नेला तंतुक शिवस्थानी ।

वांझ महिपिसी, दुग्ध दोहविसी,

प्रेत उठविसी काया बहुत कुष्ठि ज्याची ॥

केली पवित्र ते साची ॥ आरती. ॥ ४ ॥

ठेवुनि मस्तक तव चरणी ।

जोडुनि दामोदर पाणी ॥

ऎसी अघटित तव करणी ।

वर्णू न शके मम वाणी ॥ चाल ॥

अहा हें दिनानाथ स्वामिन् ।

धाव दयाळा, पूर्ण कृपाळा, श्रीपद्मकमळा परिसुनि विनंती दासाची ॥

भक्ती दे त्वत्पदकमलाची ॥ आरती. ॥ ५ ॥

 

दत्त आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती
जय देव जय देव दत्ता अवधूत...
दत्त आरती - जय देव जय देव जयगुरु माणि...
दत्त आरती - जयदेव जयदेव जय श्रीस्वामि...
दत्त आरती - करितों प्रेमें तुज नीरांज...
दत्त आरती - जय जय श्रीअनसूयात्मज अवधू...
दत्त आरती - जयदेव जयदेव जय त्रिगुणात्...
दत्त आरती - जयदेव जयदेव अत्री ऋषिवर्य...
दत्त आरती - जयदेवी, जयदेवी, जय देववंद...
दत्त आरती - जय जय श्रीगुरु श्रीपाद दत...
दत्त आरती - मंगलारती करूं श्रीगुरुदत्...
दत्त आरती - आरती अवधूता । जय जय आरती ...
दत्त आरती - ओंवाळूं आरती ॥ गुरूसी ॥ ओ...
दत्त आरती - सहज स्थितीची आरती दत्ता न...
दत्त आरती - पंचारति ओंवाळूं ॥ नित्य स...
दत्त आरती - आरती ओवाळूं अनसूया । तनय ...
दत्त आरती - श्रीगुरु दत्तराजमूर्ति । ...
दत्त आरती - अनसूयानंदना तुज ओवाळूं आर...
दत्त आरती - आर्ते आरती दत्त वोवाळूं ज...
दत्त आरती - स्वानंदें आरती दत्ता पाहू...
दत्त आरती - विडा घ्याहो सद्‌गुरुराया ...
दत्त आरती - श्रीपादश्रीवल्लभ नरहरी ता...
दत्त आरती - आतां स्वामी सुखें निद्रा ...
दत्त आरती - नृसिंह सरस्वती-मनीं धरूनी...
आरती दत्ताची - जयदेव जयदेव जयजी अवधूता ॥...
शेजारती अवधूताची - सुखिं निद्रा करी आतां स्व...
काकड आरती दत्ताची - काकड आरती स्वामी श्रीगुरु...
आरती दत्ताची - जयदेव जयदेव जय दत्तात्रया...
दत्त आरती - विधिहरिहर सुंदर दिगंबर झा...
दत्ताची आरती - कृष्णापंचगंगासंगम निजस्था...
दत्ताची आरती - आरती दत्तात्रयप्रभूची । ...
दत्ताची आरती - जय देवा दत्तराया । स्वामी...
दत्ताची आरती - दत्तात्रय अवधूत जनार्दन स...
दत्ताची आरती - त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती ...
दत्ताची आरती - आरती दत्तराजगुरुची । भव...
दत्ताची आरती - सुखसहिता दु :खरहिता निर्म...
दत्ताची आरती - जय जय दत्त दिगंबर अत्रिऋष...
दत्ताची आरती - जय जय दत्त दिगंबर अत्रिऋष...
दत्ताची आरती - देहत्रय अवतारा तापत्रय हर...
दत्ताची आरती - धन्य हे प्रदक्षीणा सदग...
दत्ताची आरती - पतिव्रता सती अनुसया माता ...
दत्ताची आरती - श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि त...
दत्ताची आरती - जो जो जो रे श्री आरती दत्...
दत्ताची आरती - स्वामी नरसिंहसरस्वती । जय...
दत्ताची आरती - नृसिंहसरस्वती । मनि धरुनि...
दत्ताची आरती - आरती दत्तराजयांची । अनु...
दत्ताची आरती - आतां स्वामी सुखे निद्रा क...
दत्ताची आरती - विडा घेई नरहरिराया । धरू...
दत्ताची आरती - अनुसूयासुत , दत्तदिगंबर त...
दत्ताची आरती - आरती आरती दत्त ओंवाळू दात...
दत्ताची आरती - जयजयजी दत्तराज भॊ दिगं...
दत्ताची आरती - जय देव जय देव जय अवधूता ।...
दत्ताची आरती - जयजयजी श्रीदत्तराज ही पंच...
दत्ताची आरती - जय श्रीदत्ता आरती तुजला क...
दत्ताची आरती - आरती ओवाळूं श्रीगुरू त्रै...
दत्ताची आरती - आरती ओवाळीतो जय जय दिगंबर...
दत्ताची आरती - दत्त दिगंबर त्रिमूर्ति सु...
दत्ताची आरती - जय देवा दत्तराया । स्वामी...
दत्ताची आरती - ओवाळूं आरती श्रीगुरुराज स...
दत्ताची आरती - आरती ओवाळूं श्रीगुरु दत्त...
दत्ताची आरती - येई बा नरहरीदत्ता गाणगापु...
दत्ताची आरती - जयजय श्रीदत्तगुरू आरती तु...
दत्ताची आरती - जय जय श्रीअनसूयात्मज अवधू...