Android app on Google Play

 

सुंदरसावळी तुकुबाई संतांच...

 


सुंदरसावळी तुकुबाई संतांची सावली ।
निधनि मळवट ।
मळवट रत्न खचित चोळी श्रवणी तानिवडे
तानिवडे मुक्ता फळते ढाळी सुंदर देखीली ।
भवानी तुळजापूरवाहीनी तनमन ओवाळू ।
ओवाळू मुर्ती आणू द्यावू सुंदर देखीली ॥ धृ. ॥
रुपे सुंदर ।
सुंदर कटी शोभे कर जोडा श्रवणीने पुढे ।
ने पुढे मस्तकी मुकूट भरा आयुद्ये शोभती ।
शोभती तुळजे तुझ्या करा लाजीण मुककमळे ।
मुककमळे लाजवेलींच्या छंदे सुंदर देखीली ॥ १ ॥
दैत्य प्रबळ । प्रबळ म्हैशासुर तो झाला त्यालगी वैश्णवी ।
वैश्णवी अवतार धरियेला त्याते मर्दुनिया ।
मर्दुनिया अवलोका जननी ऎसी अंबीका ।
अंबीका नवरात्न चंडिका सुंदर देखीली ॥ २ ॥
मैख घटशीळा ।
घटशीळा गाई मुखीचे धारा ओल्या दिपमाळा ।
दिपमाळा त्यातही बागही शाही त्यामध्ये देऊळ ।
देऊळ रचियेले मनोहर तेथे नांदतसे ।
नांदतसे तुकूबाई दातारा सुंदर देखीली ॥ ३ ॥
यमुना जल शिखरी ।
जल शिखरी राही तू मुळ स्वामी तेथूनी दाही दिशा ।
दाही दिशा अवलोका जननी तिर्थे कल्लोळ ।
कल्लोळ उत्तम तेथील पाणी स्थाने करोनिया ।
करोनिया मुक्त होतील प्राणी सुंदर देखीली ॥ ४ ॥
दसरा नवचंडी ।
नवचंडी यात्रेस बहू दारी सुरवर मुनिजन ।
मुनिजन अंबा तेथील भेटी उदये म्हणोनिया ।
म्हणोनिया चरणी घालून मिठी सुंदर देखीली ॥ ५ ॥
 

देवी आरती संग्रह

संकलित
Chapters
दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण...
करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिम...
आश्विनशुद्धपक्षी अंबा बैस...
जय देवी श्रीदेवी माते । व...
जय देवी हरितालिके। सखी पा...
जय देवी जगदंबे । संकट देव...
अंबे प्रार्थितसें तुजला म...
आद्यस्थान तुझे करविरपुर म...
आनंदे उदो बोलणें भवानीचा ...
जय जय निजादिमाता श्रीलक्ष...
मी तूं विरहित हें तूं तें...
भूकैलासा ऎसी हे केवल...
चित्कळा चिदपा चिच्छक्ती व...
अजुनी अंत माते किती पाहसी...
आई सगुण हेंचीं ब्रह्...
मूळपीठ यमुनागारी । म...
ॐ नमो आद्यरूपें । दे...
अर्णवसमिप दक्षिणे भा...
श्री शारदीय अश्विन-च...
सुखसदने शशिवदने अंबे...
सौम्यशब्दे उदोकारे व...
शिव मनभ्रमर कमलिनी ज...
मारुनि कोल्हासुर दैत्य दत्तात्...
आवाहन ध्यान निवेदुनि आसन ...
हंसाग्रि श्रीचंद्रे रंभाव...
भक्ती प्रेमें करुनी आरती ...
तुझें स्वरुप पाहता मन माझ...
स्वेच्छे ब्रह्म तुं स्फुर...
श्वासोच्छ्‌वास अवघा तुझिय...
सद्‌गुरु सदय द्विदळी वसतो...
जय जयवो जगदंबा अंबा सप्तश...
जय जय मायभवानी अंबा तुळजा...
स्वेच्छे ब्रह्म तूं कौतुकनट क...
उदधीलहरीसि तरंगे । ...
जयजय भगवति रुक्मिणि ...
कामक्रोधदिक वैरी धूप...
दशनख चंद्रालंकृत कोम...
यर्हि न सन्नासदपि स्...
निर्गुणधामी निर्विकल...
चतुराननभयहारिणि भो द...
कवण अपराधास्तव जननी ...
ओंवाळू आरती । महामाय...
वरदे रुचिराधरबिंबे ।...
आरती त्रिजगदंबिकेची ...
श्रीपति तुझीया योगें...
जयति जयति जगदंबे महा...
जगतारिणी दु : खहारिण...
दक्षिणदेशामाजि एक म्...
मंगळागौरी नाम तुझे ।...
नसतां मारुत पावक जल ...
हर अर्धांगी वससी । ज...
जय देवी मंगळागौरी । ...
निर्गुण जे होते ते स...
जय देवी आद्यरूपे भुव...
आरती जनन्मोहिनीची सग...
करवीरालय वासिनि मंगल...
कोल्हापुरी देवी तूं ...
सुरवरदायिनी मुरहरसुख...
विडा घ्याहो अंबाबाई ...
ओवाळीन वोजा ॥ शिवसहज...
जय देवी जय जय दुर्गे...
महिषासुरमर्दिनि देवि...
जय जय आरती त्रिभुवनम...
जय देवी विष्णुकांते ...
जय देवी जय देवी जय म...
महालक्ष्मी करविर क्ष...
शिवयन भ्रमर कमळिणी ज...
अनादि आदि माया ब्राह...
जय जय दुर्गे माते शा...
जय जय परमानंदे महामा...
जय जगदंबे सुखकर अंबे...
शेजारति ओंवाळूं उन्म...
जय देवी जय देवी जय म...
दुर्गे अघसंकट दुर्गे...
जय जय दीनदयाळे शांते...
जय देवी जय देवी जय आ...
ओंवाळूं ओंवाळूं आरती...
जय अंबे जगदंबे जय जय महाक...
आरती ब्रह्मकुमारीला
श्री अन्नपूर्णे देवी जयजय...
जय देवी श्रीदेवी माते । व...
येई हो एकवीरा देवी माझे म...
चल चल सखे पुजना । हस्ताश...
जय देवी मंगळागौरी । सुव...
मागू शाश्वत सौभाग्याप्रति...
ओवाळू आरतीला मंगळागौरी तु...
सुंदरसावळी तुकुबाई संतांच...