Android app on Google Play

 

हंसाग्रि श्रीचंद्रे रंभाव...

 

हंसाग्रि श्रीचंद्रे रंभाविर्भूते ।
श्रीविद्याकूट त्रयचर मित कृतवसते ॥
उद्यद्दिन करदीप्ते नेत्रत्रय युक्ते ।
मंदस्मित मुखि मुकुटे चंद्रकला कृत्ये ॥ १ ॥
जय देवी जय देवी हिमवद् गिरिकन्ये ।
भुवनेश्वरि नीराजित मंगीकुरु धन्ये ॥ धृ. ॥
कृष्णातट कृतवासे तिलसुम समनासे ।
केला सांगण मंडप कामेश्वरिरासे ॥
उन्नत कुचकल शामृत जीवित निजदासे ।
बिंबाधर मुखजपाज रूपश्वासे ॥ जय. ॥ २ ॥
सुवराभय पाशांकुश मंडित करकमले ।
नवमणि मय भूषणगण देह श्रीविमले ॥
पृथुतरवर कटितट धृतलोहित करकमले ।
तवमणि चोले कलि तामल मुक्ताजाले ॥ जय. ३ ॥
शूलं शक्ती डमरु हस्तै बिभ्राणे ।
महिषासुर कचकलयि निहत धूम्रप्राणे ॥
रक्तोद्‌भव चंडासुर मुंड श्रीहरणे ।
निशंभशंभो हत्वा सकला मरशरणे ॥ जय. ॥ ४ ॥
सृष्टि स्थितिलयकार्ये देवत्रयरुपे ।
वेद त्रयमय कर्मणि तावच्चिद्रूपे ॥
आगम शास्त्रेष्वांध्रुनि प्राकृत श्रीरुपे ।
भट्टजिसुतमव सततं विरतं चिद्रूपे ॥ जय. ॥ ५ ॥
 

देवी आरती संग्रह

संकलित
Chapters
दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण...
करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिम...
आश्विनशुद्धपक्षी अंबा बैस...
जय देवी श्रीदेवी माते । व...
जय देवी हरितालिके। सखी पा...
जय देवी जगदंबे । संकट देव...
अंबे प्रार्थितसें तुजला म...
आद्यस्थान तुझे करविरपुर म...
आनंदे उदो बोलणें भवानीचा ...
जय जय निजादिमाता श्रीलक्ष...
मी तूं विरहित हें तूं तें...
भूकैलासा ऎसी हे केवल...
चित्कळा चिदपा चिच्छक्ती व...
अजुनी अंत माते किती पाहसी...
आई सगुण हेंचीं ब्रह्...
मूळपीठ यमुनागारी । म...
ॐ नमो आद्यरूपें । दे...
अर्णवसमिप दक्षिणे भा...
श्री शारदीय अश्विन-च...
सुखसदने शशिवदने अंबे...
सौम्यशब्दे उदोकारे व...
शिव मनभ्रमर कमलिनी ज...
मारुनि कोल्हासुर दैत्य दत्तात्...
आवाहन ध्यान निवेदुनि आसन ...
हंसाग्रि श्रीचंद्रे रंभाव...
भक्ती प्रेमें करुनी आरती ...
तुझें स्वरुप पाहता मन माझ...
स्वेच्छे ब्रह्म तुं स्फुर...
श्वासोच्छ्‌वास अवघा तुझिय...
सद्‌गुरु सदय द्विदळी वसतो...
जय जयवो जगदंबा अंबा सप्तश...
जय जय मायभवानी अंबा तुळजा...
स्वेच्छे ब्रह्म तूं कौतुकनट क...
उदधीलहरीसि तरंगे । ...
जयजय भगवति रुक्मिणि ...
कामक्रोधदिक वैरी धूप...
दशनख चंद्रालंकृत कोम...
यर्हि न सन्नासदपि स्...
निर्गुणधामी निर्विकल...
चतुराननभयहारिणि भो द...
कवण अपराधास्तव जननी ...
ओंवाळू आरती । महामाय...
वरदे रुचिराधरबिंबे ।...
आरती त्रिजगदंबिकेची ...
श्रीपति तुझीया योगें...
जयति जयति जगदंबे महा...
जगतारिणी दु : खहारिण...
दक्षिणदेशामाजि एक म्...
मंगळागौरी नाम तुझे ।...
नसतां मारुत पावक जल ...
हर अर्धांगी वससी । ज...
जय देवी मंगळागौरी । ...
निर्गुण जे होते ते स...
जय देवी आद्यरूपे भुव...
आरती जनन्मोहिनीची सग...
करवीरालय वासिनि मंगल...
कोल्हापुरी देवी तूं ...
सुरवरदायिनी मुरहरसुख...
विडा घ्याहो अंबाबाई ...
ओवाळीन वोजा ॥ शिवसहज...
जय देवी जय जय दुर्गे...
महिषासुरमर्दिनि देवि...
जय जय आरती त्रिभुवनम...
जय देवी विष्णुकांते ...
जय देवी जय देवी जय म...
महालक्ष्मी करविर क्ष...
शिवयन भ्रमर कमळिणी ज...
अनादि आदि माया ब्राह...
जय जय दुर्गे माते शा...
जय जय परमानंदे महामा...
जय जगदंबे सुखकर अंबे...
शेजारति ओंवाळूं उन्म...
जय देवी जय देवी जय म...
दुर्गे अघसंकट दुर्गे...
जय जय दीनदयाळे शांते...
जय देवी जय देवी जय आ...
ओंवाळूं ओंवाळूं आरती...
जय अंबे जगदंबे जय जय महाक...
आरती ब्रह्मकुमारीला
श्री अन्नपूर्णे देवी जयजय...
जय देवी श्रीदेवी माते । व...
येई हो एकवीरा देवी माझे म...
चल चल सखे पुजना । हस्ताश...
जय देवी मंगळागौरी । सुव...
मागू शाश्वत सौभाग्याप्रति...
ओवाळू आरतीला मंगळागौरी तु...
सुंदरसावळी तुकुबाई संतांच...