Android app on Google Play

 

ओंवाळूं गे माये विठ्ठल सब...

 

ओंवाळूं गे माये विठ्ठल सबाह्य साजिरा,  सबाह्य साजिरा ॥
राई रखुमाई सत्यभामेच्या वरा ॥ धृ. ॥

कनकाचे पर्येळी उजळोनी आरती,  उजळोनी आरती ॥
रत्नदीपशोभा कैसा प्रकाशल्या ज्योती ॥ १ ॥

मंडितचतुर्भुज कानी शोभति कुंडलें, कानी शोभति कुंडलें ॥
श्रीमुखाची शोभा पाहतां तेज फांकले ॥ २ ॥

वैजयंतिमाळ गळा शोभे स्यमंत, गळां शोभा स्यमंत ॥
शंखचक्रगदापद्म आयुधें शोभते ॥ ३ ॥

सांवळा सुंदर जैसा कर्दळिचा गाभा, जैसा कर्दळिचा गाभा ॥
चरणीची नुपुरें वांक्या गर्जतो नाभा ॥ ४ ॥

ओंवाळितां मन माझें ठाकलें ठायी ॥
समाधिस्थ समान तुकय लागला पायी ॥ ओवाळूं ॥ ५ ॥

 

पांडुरंग आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
युगें अठ्ठावीस विटेवर उभा...
येई हो विठ्ठले माझे माऊली...
विठ्ठला मायबापा । वारीं ...
जय जय कटिकर विठ्ठल चिन्मय...
आरती अनंतभुजा ॥ विठो पंढर...
धन्य दिवस अजि दर्शन संतां...
जगदीश जगदीश देव तुज म्हणत...
ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...
ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...
ओवाळूं आरती माझ्या पंढरीर...
भक्तीचे पोटीं बोध कांकडा ...
ओंवाळूं गे माये विठ्ठल सब...
सुंदर अंगकांती मू...
गावों नाचों विठी करुं तुझ...
पंचदशीचे सारीं पंडितभी भ्...
निर्जरवर स्मरहधर भीमातिरव...
काय तुझा महिमा वर्णूं मी ...
सुकुमार मुखकमल । निजसार न...
पंढरी पुण्यभूमी ॥ दक्षिण ...
जय पांडुरंग देवानंददुमकंप...
फळलें भाग्य माझें । धन्य ...
संत सनकादिक भक्त मिळाले अ...
प्रेम सप्रेम आरती । गोविं...
जय जगज्जननि , विठाबाई । उ...