Android app on Google Play

 

मला आवडतं

 मला आवडतं तिला

माझी म्हणायला

कारण मी असतो कायम तिच्यातच हरवलेला


मला आवडतं तिच्याशी बोलायला

कारण मी असो तिच्यातच गुंतलेला


मला आवडतं तिच्याबर फिरायला

कारण तिने माझा हात असतो घट्ट पकडलेला


मला आवडतं तिला भेटायला

कारण मी आसुसलेला असतो तिला घट्ट मिठी मारायला


मला आवडतं तिच्याशी भांडायला

कारण तिचा चेहरा छान दिसतो रूसलेला


मला आवडतं तिची माफी मागायला 

कारण मी कधीच बघू शकत नाही तिला रडलेलं