Android app on Google Play

 

धर्म शब्दाचा खरा अर्थ

 

धर्म शब्दाचा खरा अर्थ


हरे कृष्णधर्म म्हणजे नेमके काय हे जाणून घ्यायचे असेल तर हा लेख आवर्जून वाचा. प्रस्तुत लेख हा Bhagavad Gita As It Is या इंग्रजी ग्रंथाचे मराठी भाषांतर म्हणजेच भगवद्गीता जशी आहे तशी मधील उपोद्घात मधुन घेतला आहे.


लेख आवडल्यास जरुर शेअर करा !