Android app on Google Play

 

आह्मां नादी विठ्ठलु

 

आह्मां नादी विठ्ठलु आह्मां छंदी विठ्ठलु
हृदपरी विठ्ठलु मिळतसे ॥१॥

आह्मां धातु विठ्ठल मातु विठ्ठलु
गातु विठ्ठलु आनंदे ॥२॥

आह्मां राग विठ्ठलु रंग विठ्ठलु
संग विठ्ठलु वैष्णवांचा ॥३॥

आह्मां ताल विठ्ठलु मेल विठ्ठलु
कल्लोळ विठ्ठलु कीर्तने ॥४॥

आह्मां श्रुति विठ्ठलु श्रोता विठ्ठलु
मत्ता विठ्ठलु वदनी ॥५॥

आह्मां मनी विठ्ठलु ध्यानी विठ्ठलु
एका जनार्दनी अवघा विठ्ठलु ॥६॥