Get it on Google Play
Download on the App Store

गीता प्रथम कोणी ऐकली?

केवळ अर्जुनाने नव्हे तर आणखी ३ लोकांनी थेट कृष्णाकडून गीतेचा उपदेश ऐकला.

संजय (कारण त्याला उपहारात दिव्य शक्ती मिळाली होती)
हनुमान (कारण तो अर्जुनाच्या रथावर होता)
बर्बरिक (घटोत्कचाचा पुत्र) जो हे सर्व एका डोंगरावरून पाहत होता.