Android app on Google Play

 

छंदोबद्ध रचना

 

भगवत गीता हा एक उपदेश असून त्याला गीता का म्हटले जाते? कारण तो एका अशा पट्टीत बोलला गेला ज्याला अनुष्टुप म्हटले जाते. प्रत्येक छंदात ३२ अक्षरे आहेत, मूलतः तो चार पंक्तींमध्ये विभाजित आहे ज्यामध्ये आठ अक्षरे आहेत, एका विशेष छंदात त्रिष्टुप पट्टीचा वापर केला गेला आहे ज्यात दर ४ पंक्तींमध्ये ११-११ अक्षरे आहेत.