Android app on Google Play

 

कलियुगाची सुरुवात

 

महाभारत या गोष्टीला पुष्टी देते की इ. स. पू. ३१३७ मध्ये कृष्णाने कुरुक्षेत्राच्या युद्धात अर्जुनाला गीतेचा उपदेश दिला होता. विशेष ज्योतिषीय संदर्भांप्रमाणे ३५ वर्षांच्या लढाईनंतर इ.स.पू. ३१०२ मध्ये कलियुगाची सुरुवात झाली.