Android app on Google Play

 

विदेशी देखील लढाईत सामील झाले होते

 

http://www.firkee.in/wp-content/uploads/2015/09/mahabharat-2.jpg

महाभारताच्या युद्धात विदेशी देखील सामील झाले होते. एकीकडे जिथे यवन देशाच्या सेनेने युद्धात भाग घेतला होता तिथेच दुसरीकडे ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मेसिडोनियन इत्यादी योद्ध्यांचा युद्धात समाविष्ट होण्याचा प्रसंग देखील आलेला आहे. या आधारावर असे मानले जाते की महाभारत विश्वातील पहिले विश्व युद्ध होते.