Android app on Google Play

 

व्यंकटेश्वर प्रकट झाले होते

 

http://1.bp.blogspot.com/-10DSNDo6W6w/Tv_iR2--CtI/AAAAAAAAF1U/8M7Rkpe4UZg/s1600/Shri-Tirupati-Venkateswara-.jpg

स्थानिक मान्यतेनुसार, 18 व्या शतकात हे मंदिर 12 वर्ष बंद ठेवण्यात आले होते. त्या काळात एका राजाने 12 लोकांना मृत्युदंड दिला आणि सर्वांचे शव मंदिरावर लटकवले होते. असे म्हणतात की, त्यावेळी व्यंकटेश्वर स्वामी प्रकट झाले होते.