Android app on Google Play

 

मूर्तीवर असलेले केस

 

या मंदिरात भगवान व्यंकटेश्वराच्या मूर्तीवर असलेले केस खरे आहेत. असे मानले जाते की, या केसांचा कधीही गुंता होत नाही आणि हे नेहमी मुलायम राहतात. त्यामुळे तेथे केस दान केले जातात