Android app on Google Play

 

छडी

 

http://i9.dainikbhaskar.com/thumbnail/680x588/web2images/www.bhaskar.com/2015/06/17/0171_1434532064.jpg

मंदिराच्या दरवाजाच्या उजव्या बाजूला एक छडी आहे. असे मानले जाते की, या छडीचा उपयोग देवाच्या बाल रुपाला मारण्यासाठी केला गेला होता. तेव्हा त्यांच्या हनुवटीला जखम झाली होती. यामुळे बालाजीच्या हनुवटीवर चंदन लावण्याची प्रथा सुरु झाली.