Android app on Google Play

 

शब्दाची रूपे

 

http://hawkfeed.com/wp-content/uploads/2016/01/Sanskrit.jpg.

विश्वाच्या प्रत्येक भाषेत एका शब्दाचे एक किंवा केवळ काही रूपे असतात, तर संस्कृत मध्ये प्रत्येक शब्दाची २५ रूपे असतात.