Android app on Google Play

 

शरीराचे तंत्र सक्रीय

 

संस्कृत मध्ये बोलण्यामुळे शरीराचे तांत्रिक तंत्र सक्रीय राहते ज्यामुळे व्यक्तीचे शरीर सकारात्मक आवेशाने सक्रीय होते